Consulta millora seguretat del municipi
Logo Edició

Consulta millora seguretat del municipi

Ja pots votar !

Del 12 de setembre al 23 de setembre de 2022 podràs votar la teva opció. Podeu revisar l'ajuda per votar.

Votació finalitzada
Portem un 100 %
Esteu disposats a assumir una petita pujada d’impostos per tal que l’ajuntament faci la contractació de dos nous agents amb el propòsit d’augmentar la vigilància i la seguretat al nostre poble durant el servei de nit?
El cost del servei ascendeix a 62.000 euros anuals. Suposaria un increment del 0,12 % al cost de l’IBI.
S I
N O
NS / NC